20-23 februari 2020

Basara

Vi bildade Basara eftersom vi är övertygade om att musik förenar människor. Olika språk, religioner eller politiska uppfattningar är inget hinder för att framföra musik tillsammans.

Folkmusik är ett sant uttryck för olika kulturer. Därför tar vi er på en resa som startar i västerländsk musik och slutar i orienten. En hörnsten är klezmer, som vi uppfattar som en musikalisk länk mellan öst och väst. Vi hoppas att du uppskatttar vår musik!

Basara kom till våren 2019 i Umeå. Basim, Lars och Nick möttes när Elisabeth Holm tog kontakt med Ruths orkester och undrade om inte en irakisk klarinettist kunde få spela lite swing. Det blev en konsert på Pilgatan. Sedan började Basim och Lars att spela Klezmer tillsammans. Vi mötte Sara Li på nationaldagen på Trahppie och sedan fullbordades bandet när Nick blev vår basist.


Basara är:

Basim Yamal – klarinett

Sara Li Söderberg – violin

Nick Bohman – kontrabas (På Umefolk är Svante Lindroth vik basist!)

Lars Ericson– dragspel och piano