20-23 February 2020

Jojk med Inger Biret och Sara Marielle

Denna jojkkurs är indelad i en teoretisk del och en praktiskt del.

Teoridelen tar upp teman som historia, jojkfilosofi, jojkdialekter och funktion.

I den praktiska delen gör vi röstövningar och deltagarna får öva sig på olika tekniker och jojkar.


Leder gör Inger Biret Kvernmo Gaup och Sara Marielle Gaup Beaska.


Max antal deltagare: 16


Workshopen ges  i samarbete med Såhkie, Umeå sameförening.