20-23 February 2020
Foto: Ellen Almgren

Ofrå

Ofrå (adj. Nyvaken, dial. Hälsingland) består av sex musiker från skilda håll i Norden som nu samlats för att studera på Bollnäs folkhögskola. Gemensamt finns ett stort folkmusikintresse och tillsammans sätter de sin egen prägel på egenskriven såväl som traditionell folkmusik.


Vilhelm Granberg

Jenny Jonsson

Lovine Waldvik 

Siri Flensburg 

Signe Södergård

Julia Eriksson