20-23 February 2020

Lagrad Wästerbotten

Efter ett 10-årigt uppehåll kommer "Lagrad Wästerbotten" att återuppstå lagom till Umefolk 2020. 

Vi är: Karin Ljung, Anders Holmström, Lena Sparresäter, Petter Perstrand, Svante Lindroth och Olov Wikström. Vi spelar främst svensk folkmusik och helst till dans, och vi gillar allt som svänger.