20-23 February 2020

Högstadius och Manne

Högstadius och Manne är en folkduo aktiva på Umeås folkmusikscen. De musicerar oftast på gator, i parker och spelar även till dans på olika folkmusikevenemang i Umeå. Denna musikaliska duo grundar sig i vänskapen mellan de båda, Oskar Högstadius Teljebäck (fiol) och Sebastian Manne Jonsson (gitarr, banjo och reflexstav).