20-23 February 2020

Framnäs Folklore Ensemble

Framnäs Folklore Ensemble består av studerande från alla profiler på Framnäs Folkhögskolas Musiklinje. De spelar svängig folkmusik från Bulgarien, Makedonien och Mellanöstern i egna versioner, med en rockig attityd. 

Under årens lopp (ensemblen har funnits sedan 1998) har de olika uppsättningarna av ensemblen varit nere på Balkan och spelat åtskilliga gånger, och där vunnit publikens hjärtan.


Alva Fährlin – Dragspel
Hugo Danielsson – Elbas
Johan Tholander – Keyboard
Karin Bergdahl – Flöjt
Ellen Frändén – Fiol
Hanna Remes – Fiol
Shadé Klinkhamels – Fiol
Zoe Petrén – Gitarr
Albin Lindberg – Gitarr
Milos Lindegren – Melodica
Aron Hedlund – Saxofon
Olivia Ihalagamage – Saxofon
David Andersson – Darbouka
Johan Granström – Darbouka
Jenny Johansson – Davul
Felix Kling – Darbouka
Rebecca Eriksson – Sång
Irma Westling – Sång
Sofia Hultqvist Kott – Sång
Timothy Wendel – Trombon
Lukas Johansson – Trumpet